5 de març 2012

El gaudi a primer
"Gaudi", ben bé "gaudi" podria ser tota o la major part de la sessió si es té en compte la il·lusió i l'empenta amb les quals arriben els nens i les nenes a la biblioteca.
Concretament, en aquesta entrada i en l'aterior ens referim al gaudi o darrera part de la sessió.
Part autònoma, de lleure.
Salutacions,
"bingo",
dinamització d'un conte,
préstec...
i GAUDI o estona lliure.
En aquest cas, alumnes de primer.