16 de des. 2011

El valor de les imatges

Imatges de l'estona lliure, del moment de gaudi personal.
Darrera part de cada sessió de biblioteca.
En aquesta entrada, un grup de segon de Primària.