13 de des. 2011

Perquè avui és Santa Llúcia

Romanç de Santa Llúcia
Perquè avui és Santa Llúcia
dia de l'any gloriós,
pels volts de la Plaça Nova

rondava amb la meva amor.

Compràrem grapats de molsa
i una enramada d'arboç,

i una blanca molinera,
i una ovella i un pastor.
(Josep Maria de Sagarra)


"I ara què ve? Costumari per a nens i nenes de la Mercè Anguera editat per La Galera.
"En Teo i les tradicions catalanes", de la Violeta Denou i editat per Timunmas.